Skip to main content

Sint-Janskathedraal

Sint-Janskathedraal

Kom genieten van de Sint-Jan in al haar glorie. Een bezoek aan de monumentale kathedraal doet je beseffen dat we de Sint-Jan moeten bewaren voor toekomstige generaties. En daar zijn onderhoud en restauratie voor noodzakelijk.

Afgelopen jaar is er hard gewerkt aan het deel van de Sint-Jan dat ligt tussen de zij-ingang van de Mariakapel tot aan het Noordertransept. Dit werk is weer opgepakt en loopt door tot het einde van het jaar. De verrichte werkzaamheden aan dit gedeelte van de kathedraal waren geen onderdeel van de laatste grote restauratie.

Sint-Janskathedraal
Parade
5211 KL ‘s-Hertogenbosch
www.sint-jan.nl